cid:image001.gif@01CEB085.6E41AD60

 

 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

 

„Modernizacja Hotelu i Restauracji ZORNICA w Poczesnej w celu umocnienia pozycji rynkowej firmy i poprawy jakości infrastruktury turystycznej regionu śląskiego”

 

STANMOT Sp. z o.o.

ZORNICA Sp. Komandytowa

 

Wartość projektu : 1 515 606,00 PLN

Wartość dofinansowania : 616 100, 00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

 

 

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl